ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Google Ara

Custom Search

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

Korkulan Oldu. Hastanenin Statüsü Degistirildi

Korkulan Oldu. Hastanenin Statüsü Degistirildi

Tarih 05 Ekim 2011, 23:57 Editör Metin Sentürk

Devlet Hastanesi, Toplum Saglik Merkezine Dönüstürüldü

Abana Devlet Hastanesi, Toplum Saglik Merkezine Dönüstürüldü.
 
Saglik Bakanligi aldigi radikal kararlari uygulamaya sokmaya basladi. Aylardir zaman zaman gündeme gelen statü degisikligi Bakanligin yayinladigi genelge ile gerçege dönüstü.

 " Saglik hizmetlerinde verimliligin artirilmasi, kaynak tasarrufunun saglanmasi ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulmasi için, ulasim imkânlari, nüfus, cografi ve sosyo-ekonomik sartlar ve bölge merkezli saglik planlamasi kriterleri gözetilmek suretiyle kisiye yönelik koruyucu saglik hizmetleri, birinci basamak ve gezici saglik hizmetleri ile yatakli tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre saglik hizmet sunum modeli ile verilmesi " amaciyla  Türkiye Genelinde aralarinda Abana, Çatalzeytin ve Ihsangazi'nin de bulundugu 139 Devlet Hastanesi TSM'ne dönüstürüldü.

Bu uygulama ile Ilçe Hastanesinde Personel yönünden azalma olacagi ve bir takim sikintilarin yasanacagi kaçinilmaz. Yerlesim yerlerindeki nufus yogunluklari Hastanelerdeki bu tasarrufta etkili oldugu belirtiliyor.
 

Uygulama Ile Resmi Gazetede Yayinlana Genelge
 
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü
Sayi : B.10.0.THG.0.10.00.02.010-07-39846
29.09.2011
 
Konu : Saglik Bakanligina Bagli Ilçe Devlet Hastanelerinde Entegre Saglik Hizmeti Sunulmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönerge
 
Saglik hizmetlerinde verimliligin artirilmasi, kaynak tasarrufunun saglanmasi ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulmasi için, ulasim imkânlari, nüfus, cografi ve sosyo-ekonomik sartlar ve bölge merkezli saglik planlamasi kriterleri gözetilmek suretiyle kisiye yönelik koruyucu saglik hizmetleri, birinci basamak ve gezici saglik hizmetleri ile yatakli tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre saglik hizmet sunum modeli ile verilmesi amaciyla hazirlanan “Saglik Bakanligina Bagli Ilçe Devlet Hastanelerinde Entegre Saglik Hizmeti Sunulmasina Iliskin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönerge” 28.09.2011 tarih ve 39617 sayili makam onayi ile yürürlüge konulmus olup Bakanligimiz web sayfasinda (www.saglik.gov.tr) yayimlanmistir.
14.11.2006 tarih ve 8857 sayili Bakan onayi ile yayimlanan “Entegre Ilçe Hastanesinin Açilmasi, Kapanmasi ve Buralarda Verilecek Saglik Hizmetleri Hakkinda Yönerge” yürürlükten kaldirilmistir.
 
Ilinizde ilçe devlet hastanelerinde verilecek hizmetlerin “Saglik Bakanligina Bagli Ilçe Devlet Hastanelerinde Entegre Saglik Hizmeti Sunulmasina Iliskin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönerge” çerçevesinde yürütülmesi, Geçici Maddede belirtilen E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinin devir islemlerinin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmasini, uygulamada karsilasilan sorunlarin asagidaki irtibat adresine elektronik ortamda bildirilmesini ve islemlerde aksaklik yasanmamasi için onayin ilgili birimlere imza karsiligi tebligi hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim.
SYA
Prof. Dr. Irfan SENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
Eki : 1 Onay
1 Yönerge
1 Liste
Irtibat Adresi:
ilcehastane@googlegroups.com
Tel:0 505 772 42 77
DAGITIM :
Geregi :
-81 Il Valiligine (Il Saglik Müdürlügü)
-Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügüne
-Personel Genel Müdürlügüne
-Strateji Gelistirme Baskanligina
-Insaat ve Onarim Dairesi Baskanligina
-Teftis Kurulu Baskanligina
-Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligina
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü
Sayi : B.10.0.THG.0.10.00.02-020/ 39617 28/09/2011
Konu : Saglik Bakanligina Bagli Ilçe Devlet Hastanelerinde
Entegre Saglik Hizmeti Sunulmasina Iliskin
Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönerge
BAKANLIK MAKAMINA
Saglik hizmetlerinde verimliligin artirilmasi, kaynak tasarrufunun saglanmasi ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulmasi için, ulasim imkânlari, nüfus, cografi ve sosyo-ekonomik sartlar ve bölge merkezli saglik planlamasi kriterleri gözetilmek suretiyle kisiye yönelik koruyucu saglik hizmetleri, birinci basamak ve gezici saglik hizmetleri ile yatakli tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre saglik hizmet sunum modeli ile verilmesi amaciyla “Saglik Bakanligina Bagli Ilçe Devlet Hastanelerinde Entegre Saglik Hizmeti Sunulmasina Iliskin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönerge” hazirlanmistir.
Ilisikte sunulan “Saglik Bakanligina Bagli Ilçe Devlet Hastanelerinde Entegre Saglik Hizmeti Sunulmasina Iliskin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönerge”nin yürürlüge konulmasi ve bu kapsamda ilisik listedeki E-II ve E-III grubu Ilçe Devlet Hastanelerinin Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügüne devredilerek ve bu hastanelerle ilgili is ve islemlerin Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü’nce yürütülmesi hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.
Prof. Dr. Irfan SENCAN
Genel Müdür V.
Uygun görüsle arz ederim.
.../ .../ 2011
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müstesar
OLUR
... /... / 2011
Prof. Dr. Recep AKDAG
Bakan
EKLER:
1- Yönerge
2- Liste
SAGLIK BAKANLIGINA BAGLI ILÇE DEVLET HASTANELERINDE ENTEGRE SAGLIK HIZMETI SUNULMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amaci; ulasim imkânlari, nüfus, cografi ve sosyo-ekonomik sartlar ve bölge merkezli saglik planlamasi kriterleri gözetilerek kisiye yönelik koruyucu saglik hizmetleri, birinci basamak teshis, tedavi ve rehabilite edici saglik hizmetleri ve gezici saglik hizmetleri ile yatakli tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri ile birlikte entegre saglik hizmet sunum modeli ile verilmesini, verilecek hizmetin kapsamini, çalisma usul ve esaslarini, personelin sorumluluklarini, idari ve mali hususlar ile isleyise dair diger hususlarin temel esaslarini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Saglik Bakanligina bagli olarak, entegre saglik hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren ilçe devlet hastanelerini ve bu hastanelerin bulundugu yerlesim yerindeki aile sagligi merkezlerini, toplum sagligi merkezlerini ve Bakanliga ait diger saglik birimleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayili Saglik Bakanligi Teskilat ve Görevleri Hakkindaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi, 10.09.1982 tarihli ve 8/5319 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Yatakli Tedavi Kurumlari Isletme Yönetmeligi, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Aile Hekimligi Uygulama Yönetmeligi, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Aile Hekimligi Uygulamasi Kapsaminda Saglik Bakanliginca Çalistirilan Personele Yapilacak Ödemeler ile Sözlesme Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelige, istinaden hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aile hekimi: Kisiye yönelik koruyucu saglik hizmetleri ile birinci basamak teshis, tedavi ve rehabilite edici saglik hizmetlerini, yas, cinsiyet ve hastalik ayrimi yapmaksizin, her kisiye kapsamli ve devamli olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektigi ölçüde gezici saglik hizmeti veren ve tam gün esasina göre çalisan aile hekimligi uzmani veya Bakanligin öngördügü egitimleri alan uzman tabip veya tabiplerini,
b) Aile hekimligi birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sagligi elemanindan olusan yapiyi,
c) Aile sagligi elemani: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözlesmeli çalistirilan veya Bakanlikça görevlendirilen hemsire, ebe, saglik memurunu (toplum sagligi),
ç) Aile sagligi merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sagligi elemanlarinca aile hekimligi hizmetinin verildigi saglik kurulusunu,
d) Aile hekimligi mevzuati: 5258 sayili Aile Hekimligi Pilot Uygulamasi Hakkinda Kanun, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Aile Hekimligi Uygulama Yönetmeligi ve aile hekimligi uygulamalari ile ilgili diger mevzuati,
e) Bakanlik: Saglik Bakanligini,
f) Bastabip: Entegre saglik hizmeti sunan ilçe devlet hastanesinin bastabibini,
g) E-I grubu Ilçe Devlet Hastanesi: Aile hekimligi hariç olmak üzere, bünyesinde birinci ve ikinci basmak saglik hizmetlerinin entegre saglik hizmet sunumu kapsaminda birlikte sunuldugu yatakli saglik tesislerini,
g) E-II ve E-III grubu Ilçe Devlet Hastaneleri: Birinci ve ikinci basamak saglik hizmetlerinin aile hekimleri ile birlikte verildigi saglik kurumlarini,
h) Ek Ödeme Yönetmeligi: 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Saglik Bakanligina Bagli Saglik Kurum Ve Kuruluslarinda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapilmasina Dair Yönetmeligi,
i) Entegre saglik hizmeti: Bakanlikça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu saglik hizmetleri, acil saglik hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, dogum, ana çocuk sagligi hizmetleri, ayakta ve yatarak tibbî ve cerrahî müdahale ile çevre sagligi, adlî tabiplik ve agiz dis sagligi hizmetleri gibi hizmetlerin de verildigi, birinci basamak saglik hizmetlerini yogunlukla yürütmek üzere tasarlanmis saglik hizmetini,
i) Genel Müdürlük: Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügünü ,
i) Gezici saglik hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sagligi elemaninin, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerlesim birimlerine, Bakanlikça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde verecegi saglik hizmetini,
j) Grup baskani: Bakanlikça, entegre saglik hizmet sunum modeli uygulamasi uygun görülen ilçelerde entegre saglik hizmeti sunan ilçe devlet hastanesi bastabibi olarak atanan ve ayni zamanda toplum sagligi merkezi sorumlu tabipligini ve ilçe saglik grup baskanligi görevini yürütecek tabibi,
k) Ilçe Devlet Hastanesi: Bünyesinde koruyucu, birinci basamak teshis, tedavi ve rehabilite edici saglik hizmetleri ile gezici saglik hizmetlerinin yani sira acil saglik hizmeti, dogum, ayaktan ve gerektiginde hasta yatirarak tibbi ve cerrahi müdahale yapilabilen, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, agiz dis sagligi gibi saglik hizmetlerinin ilçedeki diger saglik birimleri ve aile hekimleriyle bir arada ve tek merkezden, entegre saglik hizmet sunum modeli ile verilebildigi hastaneleri,
l) Ilgili Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügünü,
m) Kriterler: 03/12/2009 tarihli ve 46143 sayili Bakan oluru ile uygulamaya konulan Saglik Bakanligi Yatakli Saglik Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandirilmasina Iliskin Kriterleri,
n) Müdürlük: Il saglik müdürlügünü,
o)Toplum sagligi merkezi: Bölgesinde yasayan toplumun sagligini gelistirmeyi ve korumayi ön plana alarak saglikla ilgili risk ve sorunlari belirleyen, bu sorunlari gidermek için planlama yapan ve bu planlari uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyilestirici ve rehabilite edici saglik hizmetlerini müdürlügün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli sekilde sunulmasini izleyen, degerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan saglik kuruluslari ile diger kurum ve kuruluslar arasindaki koordinasyonu saglayan saglik kurulusunu,
ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Ilçe Devlet Hastanesi Statüsü Verilmesi, Genel Esaslar ve Personel Durumu
Ilçe devlet hastanesi statüsü verilmesi
Madde 5- (1) Entegre saglik hizmet modeli ile hizmet verecek hastaneler, cografi durum, ulasim, nüfus, bölge merkezli saglik planlamalari ve aile hekimligi uygulamalari ile kriterlerdeki ilgili hususlar çerçevesinde valiligin teklifi üzerine Genel Müdürlügün uygun görüsü alinarak Ilgili Genel Müdürlükçe belirlenir. Bakanlik onayi ile ilçe devlet hastanesi statüsü verilir. Bunlardan E-II ve E-III grubu olanlar yatakli kurum fonksiyonu korunarak Genel Müdürlüge devredilir. Ilçe devlet hastanesinin statüsü gerektiginde ayni usulle degistirilebilir.
(2) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere, entegre saglik hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinin bulundugu ilçe merkezlerindeki tüm aile hekimligi birimleri bu hastanelerin bünyesinde açilir ve faaliyet gösterir. Fiziki yetersizlik veya hastanenin konumu itibariyle hastalarin saglik hizmetine ulasim güçlügü bulundugunun müdürlükçe belirlenmesi durumunda aile hekimligi birimleri ayri binalarda faaliyet gösterebilir.
(3) Fiziki sartlarin uygun olmasi kaydiyla toplum sagligi merkezi ilçe devlet hastanesi bünyesinde hizmet verir.
Genel esaslar
Madde 6-(1) Entegre saglik hizmet modeli ile hizmet verecek hastanelerin çalisma usul ve esaslari asagidaki sekilde belirlenmistir.
a) Ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri tarafindan sunulan saglik hizmetlerine ait giderler aile hekimligi mevzuati çerçevesinde aile hekimlerince, diger tüm giderler ise müdürlük tarafindan karsilanir.
b) Aile hekimligi birimleri hariç olmak üzere, ilçe merkezinde bulunan Bakanligin mevcut saglik birimlerine ait araç, gereç ve malzemeler ilçe devlet hastanesi bastabibinin yönetimine verilir.
c) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere; Ilçe devlet hastanesi bünyesinde aile hekimligi uygulamasi kapsaminda verilen koruyucu ve birinci basamak saglik hizmetleri aile hekimligi mevzuatina göre istihdam edilen aile hekimi ve aile sagligi elemanlari, yatakli tedavi hizmetleri ise ilçe devlet hastanesi personeli tarafindan sunulur.
ç) E-II ve E-III Grubu ilçe devlet hastanelerinde, her aile hekiminin aile hekimligi mevzuatinda belirtilen teknik donanim ve fizik sartlari haiz mekânlarda hizmet vermesi esastir. Her aile hekimine ayri bir poliklinik odasi tahsis edilir. Aile hekimlerinin birinci basamak saglik hizmetleri kapsaminda pansuman-enjeksiyon hizmetlerini verebilecekleri ve tüm aile hekimlerinin ortak kullanabilecegi müdahale odasi olusturulur. Aile sagligi merkezi gideri olarak yapilacak katkilarin tespitinde kullanilmak üzere aile hekimligi birimi gruplandirmasi için aile hekiminin ihtiyaç duydugu mekânlar, imkânlar ölçüsünde aile hekiminin kullanimina sunulur.
d) Aile hekimlerinin çalisma saatleri, Aile Hekimligi Uygulama Yönetmeliginin 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir. Esnek mesai uygulamasi kapsaminda nöbetler, grup baskani tarafindan düzenlenir ve aksatilmadan yürütülmesi saglanir.
e) Birinci basamaga devredilen ilçe devlet hastanelerinde hizmetler ücretsiz verileceginden Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi bilgi islem (MEDULA) sisteminde bu kurumlar yeni durumlarina uygun hale getirilir.
f) Kisilerin aile hekimini seçme hakki ilgili mevzuatina göre uygulanir.
Personel durumu
Madde 7- (1) Entegre saglik hizmeti sunulan ilçelerde, aile hekimi olmayan görevli tabiplerden birisi ilgili mevzuatina göre Bakanlikça bastabip olarak atanir. Bastabip ayni zamanda, bastabip, grup baskanligi ve toplum sagligi merkezi sorumlu tabipligi görevini de yürütür. Hizmetin entegre hizmet sunum modeli ile aksatilmadan, aile hekimligi uygulamalari ile birlikte ve tüm hizmet basamaklari arasinda etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir.
(2) E-I Grubu ilçe devlet hastanelerinin bulundugu ilçe merkezlerindeki Bakanliga ait mevcut saglik birimlerinde görevli personel ilçe devlet hastanesine devredilir. Ilçe merkezinde hizmet veren saglik kuruluslarindaki tüm personel ilgili mevzuatinda belirlenmis olan görev, yetki ve sorumluluklari çerçevesinde bastabiplige bagli olarak hizmet verir.
(3) Entegre saglik hizmet modeli uygulanan ilçelerde Bakanlikça belirlenen nüfus kriterlerine uygun olarak ilave aile hekimligi pozisyonlari açilir veya kapatilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Saglik Hizmetleri ve Nöbet Esaslari ile Agiz ve Dis Sagligi Hizmetleri
Acil saglik hizmetleri ve nöbet esaslari
Madde 8- (1) Ilçe devlet hastanelerinde 24 saat kesintisiz acil saglik hizmeti verilmesi esastir. Hastane bünyesinde acil saglik hizmetlerinin sunulabilecegi en az bir acil muayene ve müdahale odasindan olusan acil poliklinik veya ünite bulunmasi zorunludur. Nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasina ve E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere ihtiyaçlara göre esnek mesai uygulamasi kapsaminda aile hekimleri tarafindan hastane personeli ile birlikte yürütülür. Gerektiginde müsahede amaçli hasta yatirilarak takip ve tedavisi saglanir.
(2) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde bastabip ve aile hekimi dahil alti ve üzeri tabip bulunmasi durumunda 24 saat esasina dayali acil tabip nöbeti düzenlenir. Tabip sayisinin altidan az olmasi durumunda acil vakalar ebe, hemsire, saglik memuru (toplum sagligi) acil tip teknisyeni ve benzeri saglik personeli tarafindan karsilanir. Tabipler ve aile hekimleri bir sira dahilinde icap nöbeti (evde nöbet) ile yükümlendirilir. Icap nöbetçisi tabip veya aile hekimi yapilan her davete icapla yükümlüdür. Bunlarin disinda hangi personelin icap nöbetine dahil edilecegine bastabip karar verir. Hangi durumlarda icap nöbetçisi tabibin hastaneye davet edilecegi müdürlügün onayi da alinarak bastabip tarafindan belirlenir. Nöbetçi aile hekimi, nöbeti sirasinda kendisine kayitli olan kisilere de saglik hizmeti vermeye devam eder.
(3) Nöbet çizelgeleri aylik olarak üç nüsha halinde düzenlenir ve saglik grup baskanliginca onaylanir. Bir nüshasi müdürlüge gönderilir. Nöbet bildirimlerinin ilgililere imza karsiligi tebligi esastir.
(4) Nöbetle yükümlü aile hekimleri, nöbeti süresi içerisindeki acil hasta basvurularini hastanin kendisine bagli olup olmadigina bakmaksizin kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür.
(5) E-I grubu ilçe devlet hastanelerindeki nöbet hizmetleri, Yatakli Tedavi Kurumlari Isletme Yönetmeligi ile 16/10/2009 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan Yatakli Saglik Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslari Hakkinda Teblig hükümlerine göre verilmeye devam edilir.
Agiz ve dis sagligi hizmetleri
Madde 9- (1) Entegre saglik hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde agiz ve dis sagligi hizmetleri verilebilir.
(2) Birinci basmaga devredilen ilçe devlet hastaneleri bünyesindeki agiz ve dis sagligi birimleri müdürlükçe uygun görülen en yakin agiz ve dis sagligi merkezine baglanir ve bagli dis poliklinigi statüsü verilir. Bu birimlerdeki dis tabipleri baglandiklari agiz ve dis sagligi merkezlerine geçici olarak görevlendirilir ve hizmet üretmek için gerekli olan tüm giderler baglandiklari agiz ve dis sagligi merkezi tarafindan karsilanir. Ürettikleri hizmetler baglandiklari agiz ve dis sagligi merkezinin otomasyon sistemine entegre edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi islem sistemine (MEDULA) bildirim ve fatura tahakkuku bu duruma uygun olarak yapilir. Bu dis tabiplerinin performansa dayali ek ödemeleri, ilgili agiz ve dis sagligi merkezi döner sermaye gelirlerinden karsilanir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hususlar ve Döner sermaye islemleri
Mali hususlar
Madde 10- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde, koruyucu hizmetler ve agiz ve dis sagligi hizmetleri için fatura tahakkuku yapilmaz. Aile hekimligi mevzuatinda belirtilen giderler hariç olmak üzere her türlü mal ve hizmet alimlari ve yapim islerine ait giderler müdürlükçe karsilanir.
(2) Sinirlarinin açikça belirtilmesi, yazili olmasi ve muhasebe yetkilisine bildirilmesi sartiyla harcama yetkilisince gerek görüldügünde; E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesi bastabibine yapilacak harcamalar için harcama yetkiligi devredilebilir. Ayrica E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesinde harcama yetkilisince gerçeklestirme görevlisi de görevlendirilebilir.
E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde; aile hekimligi birimlerince kullanilan alanlarin kira bedelleri ilgili mevzuat dogrultusunda aile hekimlerinden tahsil edilerek ilgili müdürlügün döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Elektrik, su, yakit (dogalgaz, fueloil, kömür v.b), internet iletisim, temizlik hizmetleri gibi hastane ile ortak kullanilan ve ayrilamayan giderler için aile hekimlerinin hizmet verdigi saatler ile kullanim metrekareleri gibi parametreler esas alinarak her aile hekimligi birimi için ayri hesaplanir ve bulunacak tutar ilgili aile hekimince her ay müdürlügün döner sermaye hesabina yatirilir.
Ek ödeme
Madde 11- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele, Ek Ödeme Yönetmeligi usul ve esaslari çerçevesinde bagli bulunduklari il saglik müdürlügü döner sermayesinden; il performans puan ortalamasi ve Ek Ödeme Yönetmeliginin Ek-7 sayili tablosunda yer alan unvanlar için Ek-7 sayili tabloda belirlenmis olan hizmet alani kadro unvan katsayilari, Ek-7 sayili tabloda yer almayan unvanlar için ise Ek-4 sayili tabloda yer alan hizmet alani kadro unvan katsayilari esas alinmak sureti ile ek ödeme yapilir.
(2) E-I grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele yapilacak ek ödemelerde, Ek Ödeme Yönetmeliginin ikinci basamak saglik kurumlari için belirlenmis olan usul ve esaslar uygulanmaya devam edilir.
Denetim ve Sorumluluk
MADDE 12- Entegre saglik hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde verilen saglik hizmetlerinin koordinasyonundan ve hizmetlerin bu Yönerge hükümlerine uygun olarak etkin bir sekilde eksiksiz olarak yürütülmesinden bastabip, denetiminden ise müdürlük sorumludur.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 13- Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, saglik hizmetlerinin yürütülmesinde diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlükten kaldirilan hükümler
Madde 14- 14.11.2006 tarih ve 8857 sayili Bakan onayi ile yayimlanan “Entegre Ilçe Hastanesinin Açilmasi, Kapanmasi ve Buralarda Verilecek Saglik Hizmetleri Hakkinda Yönerge” yürürlükten kaldirilmistir.
Devir islemleri
GEÇICI MADDE 1
(1) Bu yönergenin yürürlüge girdigi tarihte entegre saglik hizmeti sunulmakta olan E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri, en geç bu Yönergenin yürürlüge girdigi tarihi takip eden ay içerisinde Genel Müdürlüge devir edilir.
(2) Birinci fikra hükmüne göre Genel Müdürlüge devredilen ilçe devlet hastanelerinin döner sermaye hesaplari aktif ve pasifleriyle ilgili müdürlüge devrolunur.
(3) Birinci fikra hükmüne göre Genel Müdürlüge devredilen ilçe devlet hastaneleri tarafindan imzalanan sözlesmelerin yükümlülükleri ilgili müdürlük tarafindan yerine getirilir.
(4) Birinci fikra hükmüne göre Genel Müdürlüge devredilen ilçe devlet hastanelerinin tüm tasinirlari (Genel Bütçe ve Döner Sermaye) ilgili müdürlüge devredilir.
Yürürlük
Madde 15- Bu Yönerge Bakan onayi ile yürürlüge girer.
Yürütme
Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Saglik Bakani yürütür.
(28/09/2011 tarihli ve 39617 sayili Makam Onayi ile yürürlüge girmistir.)
TEMEL SAGLIK HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜNE DEVREDILEN EII - EIII GRUBU ILÇE DEVLET HASTANELERI
SN KURUM KODU IL KURUM ADI Nihai Rolü Yatak Sayisi
1 711797 ADIYAMAN ADIYAMAN SAMSAT ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
2 196626 ADIYAMAN ADIYAMAN TUT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
3 384522 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR BASMAKÇI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
4 413666 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR ÇOBANLAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
5 384521 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR BAYAT DR.METE TAN ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
6 712301 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR HOCALAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
7 6028 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR SULTANDAGI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
8 194279 AKSARAY AKSARAY AGAÇÖREN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
9 194283 AKSARAY AKSARAY GÜZELYURT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
10 194281 AKSARAY AKSARAY SARIYAHSI ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
11 381516 AMASYA AMASYA GÖYNÜCEK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 14
12 8972 ANKARA ANKARA GÜDÜL ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
13 5599 ANKARA ANKARA KALECIK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
14 113 ARDAHAN ARDAHAN POSOF ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
15 386411 ARTVIN ARTVIN ARDANUÇ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
16 223529 ARTVIN ARTVIN MURGUL ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
17 316944 AYDIN AYDIN BUHARKENT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
18 710540 AYDIN AYDIN KARPUZLU ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
19 710542 AYDIN AYDIN KUYUCAK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
20 188204 BALIKESIR BALIKESIR BALYA ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
21 711201 BALIKESIR BALIKESIR GÖMEÇ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
22 341935 BALIKESIR BALIKESIR KEPSUT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
23 385211 BALIKESIR BALIKESIR MARMARA ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
24 380547 BARTIN BARTIN ULUS ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
25 188205 BILECIK BILECIK GÖLPAZARI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
26 716264 BILECIK BILECIK INHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
27 194292 BILECIK BILECIK PAZARYERI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
28 716263 BILECIK BILECIK YENIPAZAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
29 188206 BINGÖL BINGÖL KIGI ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
30 194234 BITLIS BITLIS MUTKI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 20
31 196569 BOLU BOLU GÖYNÜK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
32 197160 BOLU BOLU MENGEN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
33 282994 BURDUR BURDUR AGLASUN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
34 709763 BURDUR BURDUR ÇAVDIR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
35 276492 BURDUR BURDUR TEFENNI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
36 196192 BURSA BURSA BÜYÜKORHAN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
37 196218 BURSA BURSA HARMANCIK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
38 196193 BURSA BURSA KELES ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
39 193966 ÇANKIRI ÇANKIRI ATKARACALAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
40 193967 ÇANKIRI ÇANKIRI KIZILIRMAK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
41 196343 ÇANKIRI ÇANKIRI ORTA ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
42 196568 ÇANKIRI ÇANKIRI SABANÖZÜ DR.SAMI BARAN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 6
43 378231 ÇORUM ÇORUM BOGAZKALE ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
44 194171 ÇORUM ÇORUM DODURGA ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
45 194169 ÇORUM ÇORUM OGUZLAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
46 194170 ÇORUM ÇORUM ORTAKÖY ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
47 194172 ÇORUM ÇORUM UGURLUDAG ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
48 288126 DENIZLI DENIZLI ÇARDAK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
49 203382 DENIZLI DENIZLI SERINHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
50 188211 EDIRNE EDIRNE ENEZ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
51 337398 ERZINCAN ERZINCAN ÇAYIRLI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
52 196209 ERZINCAN ERZINCAN ILIÇ ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
53 196208 ERZINCAN ERZINCAN KEMAH ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
54 196210 ERZINCAN ERZINCAN KEMALIYE ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
55 196211 ERZINCAN ERZINCAN OTLUKBELI ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
56 4137 ERZINCAN ERZINCAN ÜZÜMLÜ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
57 362259 ERZURUM ERZURUM NARMAN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 20
58 362257 ERZURUM ERZURUM OLUR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 15
59 300700 ERZURUM ERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRI DEMIRBAG ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
60 188209 ESKISEHIR ESKISEHIR ALPU ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
61 413668 ESKISEHIR ESKISEHIR GÜNYÜZÜ ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
62 197159 ESKISEHIR ESKISEHIR MAHMUDIYE ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
63 188210 ESKISEHIR ESKISEHIR MIHALIÇÇIK GÜN SAZAK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 14
64 194262 GÜMÜSHANE GÜMÜSHANE KÖSE ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
65 223530 GÜMÜSHANE GÜMÜSHANE KÜRTÜN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
66 194265 GÜMÜSHANE GÜMÜSHANE TORUL ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
67 203383 IGDIR IGDIR ARALIK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
68 188215 ISPARTA ISPARTA GELENDOST ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
69 3634 ISPARTA ISPARTA KEÇIBORLU ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
70 6466 ISPARTA ISPARTA SENIRKENT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
71 188216 ISPARTA ISPARTA SÜTÇÜLER ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
72 6465 ISPARTA ISPARTA ULUBORLU ILÇE DEVLET HASTANESI EII 25
73 409094 KAHRAMANMARAS KAHRAMANMARAS EKINÖZÜ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
74 375869 KAHRAMANMARAS KAHRAMANMARAS NURHAK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 19
75 709240 KARABÜK KARABÜK ESKIPAZAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 15
76 194271 KARAMAN KARAMAN SARIVELILER ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
77 203381 KARS KARS DIGOR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
 
78 196571 KASTAMONU KASTAMONU ABANA ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
79 196573 KASTAMONU KASTAMONU ÇATALZEYTIN ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
80 193187 KASTAMONU KASTAMONU IHSANGAZI ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
 
81 188217 KAYSERI KAYSERI FELAHIYE ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
82 188219 KAYSERI KAYSERI ÖZVATAN ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
83 188218 KAYSERI KAYSERI SARIZ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
84 428496 KAYSERI KAYSERI SARIOGLAN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
85 188223 KIRIKKALE KIRIKKALE DELICE ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
86 188221 KIRIKKALE KIRIKKALE KARAKEÇILI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
87 188222 KIRIKKALE KIRIKKALE SULAKYURT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
88 195062 KIRSEHIR KIRSEHIR AKPINAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
89 195061 KIRSEHIR KIRSEHIR ÇIÇEKDAGI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
90 195075 KONYA KONYA DEREBUCAK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
91 194269 KONYA KONYA GÜNEYSINIR VALI IHSAN DEDE ILÇE DEVLET HASTANESI EII 8
92 716261 KONYA KONYA IÇERIÇUMRA ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
93 188224 KÜTAHYA KÜTAHYA ALTINTAS ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
94 193186 KÜTAHYA KÜTAHYA ÇAVDARHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
95 711935 KÜTAHYA KÜTAHYA HISARCIK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
96 188225 KÜTAHYA KÜTAHYA DOMANIÇ ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
97 210949 MALATYA MALATYA YAZIHAN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
98 196567 MANISA MANISA GÖLMARMARA ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
99 193792 MANISA MANISA KÖPRÜBASI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
100 470254 MANISA MANISA AHMETLI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
101 188228 MARDIN MARDIN ÖMERLI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
102 447838 MERSIN MERSIN ÇAMLIYAYLA ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
103 198608 MUGLA MUGLA KAVAKLIDERE ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
104 194168 NEVSEHIR NEVSEHIR HACIBEKTAS ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
105 195072 NIGDE NIGDE ALTUNHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
106 195073 NIGDE NIGDE ÇAMARDI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
107 195894 ORDU ORDU MESUDIYE ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
108 716262 SINOP SINOP ERFELEK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
109 195063 SIVAS SIVAS AKINCILAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 4
110 195065 SIVAS SIVAS ALTINYAYLA ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
111 195064 SIVAS SIVAS DOGANSAR ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 8
112 195067 SIVAS SIVAS GÖLOVA ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
113 195068 SIVAS SIVAS HAFIK HACI ESMA KOCACIK ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
114 195069 SIVAS SIVAS IMRANLI ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
115 195070 SIVAS SIVAS KOYULHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
116 195066 SIVAS SIVAS ULAS ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
117 710236 SIRNAK SIRNAK GÜÇLÜKONAK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
118 435256 TEKIRDAG TEKIRDAG MARMARA EREGLISI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
119 343332 TOKAT TOKAT ARTOVA ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 11
120 203379 TOKAT TOKAT BASÇIFTLIK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 6
121 343330 TOKAT TOKAT PAZAR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
122 316943 TOKAT TOKAT SULUSARAY ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 15
123 413763 TOKAT TOKAT YESILYURT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
124 188237 TRABZON TRABZON ÇAYKARA DR. M. ILHAN DURGUN ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
125 386634 TRABZON TRABZON DÜZKÖY ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
126 188236 TRABZON TRABZON KÖPRÜBASI VALI RECEP YAZICIOGLU ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
127 188238 TRABZON TRABZON SALPAZARI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
128 196189 TUNCELI TUNCELI ÇEMISGEZEK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 12
129 196190 TUNCELI TUNCELI MAZGIRT ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
130 196191 TUNCELI TUNCELI OVACIK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 10
131 196188 TUNCELI TUNCELI PERTEK 70. YIL CUMHURIYET ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
132 194166 USAK USAK KARAHALLI HACI RAFET ZORA ILÇE DEVLET HASTANESI EII 15
133 445040 USAK USAK ULUBEY ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
134 194289 VAN VAN BAHÇESARAY ILÇE DEVLET HASTANESI EII 10
135 219678 YALOVA YALOVA ARMUTLU ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 16
136 305270 YOZGAT YOZGAT AYDINCIK ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
137 220489 YOZGAT YOZGAT ÇANDIR ILÇE DEVLET HASTANESI EII 5
138 305271 YOZGAT YOZGAT KADISEHRI ILÇE DEVLET HASTANESI EII 8
139 188239 YOZGAT YOZGAT YENIFAKILI ILÇE DEVLET HASTANESI EIII 5
 
TEDAVI HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜNDE KALAN EI GRUBU ILÇE DEVLET HASTANELERI
SN KURUM KODU IL KURUM ADI Nihai Rolü Yatak Sayisi
1 12789 ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELIKHAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
2 716414 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA GÖÇERI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
3 711798 ADIYAMAN ADIYAMAN SINCIK ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
4 197842 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR HAYDARLI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 18
5 9365 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR ISCEHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
6 5947 AGRI AGRI ELESKIRT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
7 710577 AGRI AGRI HAMUR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 19
8 389231 AGRI AGRI TASLIÇAY ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
9 5966 AGRI AGRI TUTAK ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
10 194278 AKSARAY AKSARAY GÜLAGAÇ ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
11 195078 ANKARA ANKARA BALA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
12 5512 ANTALYA ANTALYA AKSEKI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
13 7782 ANTALYA ANTALYA DEMRE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
14 6551 ARTVIN ARTVIN YUSUFELI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 30
15 316945 AYDIN AYDIN BOZDOGAN RASIM MENTESE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
16 316946 AYDIN AYDIN KARACASU ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
17 5205 BALIKESIR BALIKESIR HAVRAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
18 177761 BALIKESIR BALIKESIR SAVASTEPE ILÇE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
19 397657 BILECIK BILECIK OSMANELI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
20 194233 BITLIS BITLIS HIZAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
21 196570 BOLU BOLU MUDURNU ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
22 305268 ÇANKIRI ÇANKIRI KURSUNLU ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
23 4571 ÇORUM ÇORUM KARGI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
24 14606 ÇORUM ÇORUM MECITÖZÜ ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
25 9450 DENIZLI DENIZLI ÇAMELI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
26 14110 DENIZLI DENIZLI HONAZ ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
27 4442 DENIZLI DENIZLI KALE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
28 188208 DIYARBAKIR DIYARBAKIR ÇINAR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
29 316942 DIYARBAKIR DIYARBAKIR EGIL ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
30 310878 DIYARBAKIR DIYARBAKIR HANI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
31 346785 DIYARBAKIR DIYARBAKIR KULP ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
32 188212 EDIRNE EDIRNE HAVSA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
33 9899 ELAZIG ELAZIG MADEN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
34 6495 ELAZIG ELAZIG PALU ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
35 289933 ERZURUM ERZURUM ASKALE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
36 188213 ERZURUM ERZURUM ÇAT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
37 188214 ERZURUM ERZURUM KARAÇOBAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
38 201251 ERZURUM ERZURUM KÖPRÜKÖY ILÇE DEVLET HASTANESI EI 9
39 362258 ERZURUM ERZURUM SENKAYA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
40 334953 ERZURUM ERZURUM TORTUM ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
41 334954 ERZURUM ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BIRLIGI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
42 362260 ERZURUM ERZURUM UZUNDERE SEHIT IHSAN ERDOGAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
43 194295 GAZIANTEP GAZIANTEP ARABAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
44 194296 GAZIANTEP GAZIANTEP NURDAGI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
45 193762 GAZIANTEP GAZIANTEP OGUZELI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
46 219679 GIRESUN GIRESUN ALUCRA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
47 386413 GIRESUN GIRESUN DERELI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
48 193761 GIRESUN GIRESUN YAGLIDERE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
49 100781 IGDIR IGDIR TUZLUCA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
50 1921 KAHRAMANMARAS KAHRAMANMARAS ANDIRIN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 24
51 391975 KAHRAMANMARAS KAHRAMANMARAS ÇAGLAYANCERIT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
52 14250 KARABÜK KARABÜK YENICE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
53 203380 KARS KARS SELIM ABDÜLHADI CIHANGIR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
54 2846 KASTAMONU KASTAMONU ARAÇ ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
55 196572 KASTAMONU KASTAMONU AZDAVAY ILÇE DEVLET HASTANESI EI 19
56 2854 KASTAMONU KASTAMONU BOZKURT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
57 2817 KASTAMONU KASTAMONU CIDE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
58 2826 KASTAMONU KASTAMONU DADAY ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
59 2829 KASTAMONU KASTAMONU DEVREKANI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
60 188220 KAYSERI KAYSERI INCESU ILÇE DEVLET HASTANESI EI 9
61 2705 KAYSERI KAYSERI TOMARZA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
62 2675 KAYSERI KAYSERI YESILHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
63 2632 KIRKLARELI KIRKLARELI PINARHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
64 9449 KIRKLARELI KIRKLARELI VIZE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
65 2396 KONYA KONYA DOGANHISAR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
66 1987 MANISA MANISA SELENDI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
67 188227 MARDIN MARDIN DARGEÇIT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
68 188226 MARDIN MARDIN MAZIDAGI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
69 188229 MARDIN MARDIN SAVUR ILÇE DEVLET HASTANESI EI 24
70 1807 MUGLA MUGLA DATÇA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 26
71 315616 MUS MUS KORKUT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
72 195074 NIGDE NIGDE ÇIFTLIK ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
73 195071 NIGDE NIGDE ULUKISLA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
74 9719 ORDU ORDU GÜRGENTEPE ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
75 9674 ORDU ORDU ULUBEY ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
76 188230 RIZE RIZE GÜNEYSU TENZILE ERDOGAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 11
77 188235 SAKARYA SAKARYA KAYNARCA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
78 188234 SAKARYA SAKARYA KOCAALI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
79 11421 SAKARYA SAKARYA PAMUKOVA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 30
80 193793 SAKARYA SAKARYA SAPANCA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 4
81 451223 SAKARYA SAKARYA FERIZLI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 12
82 335219 SAMSUN SAMSUN ASARCIK ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
83 470250 SAMSUN SAMSUN 19 MAYIS ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
84 470252 SAMSUN SAMSUN SALIPAZARI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
85 188232 SIIRT SIIRT BAYKAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 15
86 188231 SIIRT SIIRT ERUH ILÇE DEVLET HASTANESI EI 20
87 12603 SINOP SINOP TÜRKELI DEVLET HATANESI EI 25
88 9067 SIVAS SIVAS GEMEREK ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
89 195482 SANLIURFA SANLIURFA BOZOVA ILÇE DEVLET HASTANESI EI 18
90 346259 SANLIURFA SANLIURFA HALFETI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
91 14678 SIRNAK SIRNAK BEYTÜSSEBAP ILÇE DEVLET HASTANESI EI 25
92 402185 TOKAT TOKAT ALMUS ILÇE DEVLET HASTANESI EI 19
93 634 USAK USAK SIVASLI ILÇE DEVLET HASTANESI EI 50
94 196212 YOZGAT YOZGAT ÇAYIRALAN ILÇE DEVLET HASTANESI EI 10
95 305272 YOZGAT YOZGAT SARAYKENT ILÇE DEVLET HASTANESI EI 5
96 311828 ZONGULDAK ZONGULDAK GÖKÇEBEY ILÇE DEVLET HASTANESI EI


Devamini Oku: http://www.personelsaglik.net/guncel/ilce-devlet-hastaneleri-hakkinda-yeni-yonetmelik-yayinlandi-h5938.html#ixzz1Zin7DD1L


amasyarentacar rent a car amasya suat zenginYeniyol Cd. İşçimen Apt. No:144 AMASYA Tel: 0358 218 99 01 Fax:0358 218 45 01 Gsm:0532 586 85 97 0533 300 36 05

Bu haber 9444 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Saglik

Hemşerimiz İçin Kan Gerekiyor

Hemşerimiz İçin Kan Gerekiyor Denizbükü Köyünden Mehmet Şen..

Kastamonu Hastanesine Kavuştu

Kastamonu Hastanesine Kavuştu Pazartesiden itibaren yeni hastane işbaşında

Siyaset Isınıyor09 Mayıs 2018

İSTATİSTİKLER

    52 kategori altında, toplam 3318 haber bulunmaktadır.

    Bu haberler toplam 8994893 defa okunmuş ve 3724 yorum yazılmıştır.

    Toplam 8 Editör var.

TOPLİST

    Hosting Hizmetleri


    Web Stats

Abanahaber
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi